Hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálata a 666/2020. Korm. rendelet értelmében energetikai felülvizsgálatot kell végezni hőtermelő berendezések (kazánok) esetén 70 kW felett.

Hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálata

Hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálata – A felülvizsgálat menete kazánok esetén

A hőtermelő berendezések felülvizsgálatának célja, hogy tájékoztatást adjon azok energetikai hatékonyságáról.

A felülvizsgálat ennek megfelelően a berendezések, rendszerek azonosítására, a dokumentumok átvizsgálására, a méretezés megfelelőségének vizsgálatára, a szakszerű üzemeltetés és karbantartás ellenőrzésére, illetve az esetleges javasolt módosítások meghatározására és mindezek dokumentálására terjed ki.

Az első energetikai felülvizsgálat elvégzésének határideje a meglévő berendezések esetében 2013. január 1-je volt, kivéve, ha a berendezés üzembe helyezése 2007. január 1. után történt meg (ebben az esetben az első energetikai felülvizsgálatot 2015. január 1.-ig kellett megtenni).

Kazánok rendszeres felülvizsgálata

A kazánok rendszeres, független szakértő általi felülvizsgálata biztosítja a gépkönyvben rögzített paraméterek beállítását, – így biztosítva a kazán környezetvédelmi, biztonságtechnikai és energetikai szempontból optimális üzemét. 

Az energetikai felülvizsgálat tartalmi követelményei

 • A rendszerüzemeltető az Ehat. Tv. 43. § (1) bekezdésében meghatározott rendszerek energetikai felülvizsgálatát az üzembe helyezés évétől számított egy éven belül elvégzi.
 • A felülvizsgálat során a rendszerüzemeltető az energetikai felülvizsgáló részére rendelkezésre bocsátja a rendszer azonosításához szükséges, a rendszer használatával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos dokumentumokat és információkat.
 • A vizsgáló szakember az energetikai felülvizsgálat során a rendelkezésre bocsátott dokumentumok vizsgálatán felül a rendszer hozzáférhető részeit – fűtési rendszer esetén így különösen a hőfejlesztő berendezéseket, vezérlőrendszereket és keringető szivattyúkat – helyszíni ellenőrzés keretében is megvizsgálja.
 • Az energetikai felülvizsgálat során az energetikai felülvizsgáló rögzíti az elvégzett tevékenységek részleteit,
  megjelöli a rendelkezésére bocsátott és hiányzó dokumentumokat, a felülvizsgálat során alkalmazott szabványokat,
  rendeleteket, dokumentálja a helyszíni ellenőrzés megállapításait, az elvégzett mérések módszerét, a mérés során
  tapasztaltakat, a mérések és a számítások eredményeit, valamint a felülvizsgálatba bevont szakértők által végzett
  tevékenységeket.
 • Az energetikai felülvizsgálat eredményéről szóló adatszolgáltatást az energetikai felülvizsgáló az Adatbázison
  keresztül teljesíti
 • Az energetikai felülvizsgáló az energetikai felülvizsgálat elvégzéséért díjra jogosult. Az energetikai felülvizsgálatért járó ellenszolgáltatás mértékére az MMK ajánlása az irányadó.

Ha a rendszer által kiszolgált épület társasház vagy lakásszövetkezet, az energetikai felülvizsgálat megrendelé a társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlési határozatot hoz. A rendszerüzemeltető vagy annak képviselője a felülvizsgálati jelentésben foglalt, a rendszer energiahatékonyságának javítására szolgáló ajánlánlásokat a társasháznak vagy lakásszövetkezetnek a felülvizsgálati jelentés kézhezvételét követő közgyűlésén ismerteti.