Energetikai felülvizsgálat ellenőrzése. Egyenlőre az energetikai felülvizsgálatok ellenőrzéséről még csak korlátozott információink vannak, ezeket is a vontakozó 2020/666. Kormány rendelet hatodik paragrafusából szedtük össze. Az látszik a jogszabályból, hogy Magyar Mérnöki Kamara jogkörébe kerül az ellenőrzési feladat, mleyről a Kamarának is éves beszámolót kell készítenie a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé. De most nézzük milyen információkat tudunk meg a jogszabályból (összefoglalva):

  • Ha a Hatóság a kérelem vagy nyilatkozat benyújtására formanyomtatványt, elektronikus űrlapot tett közzé az Adatbázisban vagy a honlapján, a kérelmet vagy nyilatkozatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus űrlapon kell benyújtani.
  • A Hatóság indokolt esetben az ügyfél részére az eljárási cselekmény teljesítésére 8 napon túli határidőt is megállapíthat. Ha a Hatóság az eljárási cselekmény teljesítésére határidőt állapított meg, az ügyfél kérheti a rá vonatkozó határidő lejárta előtt annak meghosszabbítását. A Hatóság az eljárási cselekmény teljesítésére megállapított határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja.
  • Ha az ellenőrzést végző szerv a hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, az ellenőrzés lezárásáról feljegyzést vagy jegyzőkönyvet készít, és az ellenőrzés lezárásától számított 15 napon belül az ellenőrzés megállapításairól értesíti az ellenőrzés alá vontat.
  • Az ellenőrzés lehetséges eszköze az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott eszközökön túl a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés.
  • Az energetikai felülvizsgálathoz kapcsolódó szakmai ellenőrzésekről az MMK éves jelentést készít, amelyet minden év január 31. napjáig az Adatbázison keresztül megküld a Hatóság részére.
Energetikai felülvizsgálat ellenőrzése

Az ellenőrzés következményei

  • Az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos jogszabályban vagy a Hatóság határozatában foglalt rendelkezések megsértése esetén a Hatóság az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságot szab ki.
  • Folyamatos jogsértés, valamint ugyanazon kötelezett által elkövetett ugyanazon vagy más jogsértés esetén a bírság mértéke a vonatkozó jogszabály 1. mellékletben meghatározott bírság mértékének 150%-a.

Energetikai felülvizsgálat ellenőrzése – a bírság

Energetikai felülvizsgálat ellenőrzése – Bírság Lakóépület esetén:

Az elmulasztási bírság mértéke a fűtési rendszerek vonatkozásában (hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálata):
– 70 kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 150 000 Ft;
– 290 kW feletti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 300 000 Ft;

Az elmulasztási bírság mértéke a légkondicionáló rendszerek, hőszivattyúk vonatkozásában (légtechnikai rendszerek energetikai felülvizsgálata):
– 70 kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 450 000 Ft;
– 290 kW feletti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 550 000 Ft.

Energetikai felülvizsgálat ellenőrzése – Bírság Nem lakóépület esetén:

Az elmulasztási bírság mértéke a fűtési rendszerek vonatkozásában (hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálata):
– 70 kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 200 000 Ft;
– 290 kW feletti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 350 000 Ft;

Az elmulasztási bírság mértéke a légkondicionáló rendszerek, hőszivattyúk vonatkozásában (légtechnikai rendszerek energetikai felülvizsgálata):
– 70 kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 500 000 Ft;
– 290 kW feletti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 600 000 FtAz Ehat. Tv. 43. § (8) bekezdésében és a 43/C. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség
megszegése esetén a bírság mértéke 50 000 Ft.